Bijzondere legaten voor Stichting Alde Fryske Tsjerken

Dokkum - Prachtige impuls voor kerken in Hantumhuizen en Hegebeintum

HANTUMHUIZEN - De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft twee bijzondere legaten gekregen voor in totaal
€465.000.Een deel van het geld wordt gebruikt om restauratieprojecten mogelijk te maken. Het overgrote deel
wordt toegevoegd aan het instandhoudingsfonds van de Stichting. Van het rendement van dit fonds wordt in de toekomst het eigen aandeel van het onderhoud betaald. Een deel van de giften is gebruikt om een bijzonder grafmonument van een domineeskind te restaureren.
De Stichting heeft € 300.000 euro ontvangen van mevrouw Pauline Marie Dijkema ( 6 maart 1920 –  7 mei 2014). Haar vader was van 1917 tot 1921 predikant in Hegebeintum. Zij heeft haar hele leven lang een bijzondere band gehad met kerken in Fryslân, en met die van Hegebeintum in het bijzonder. Een nalatenschap aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken was voor haar daarom vanzelfsprekend. Mevrouw Dijkema heeft bepaald dat minstens een derde van haar nalatenschap besteed moet worden aan de kerk in Hegebeintum. De Stichting geeft daar graag gehoor aan. Directeur Gerhard Bakker:
,,We hebben dit jaar actie gevoerd om de verzakking van de toren van Hegebeintum tegen te gaan. Mochten we onverhoopt met een tekort blijven zitten, dan komt deze bijdrage als geroepen.’’
Een deel van de nalatenschap is inmiddels gebruikt voor de restauratie van het grafmonument van haar broertje Hero Elze Dijkema, die in 1918 op tweejarige leeftijd in Hegebeintum overleed. Tussen de stukken van mevrouw Dijkema bevond zich de aantekening dat dit grafje na haar overlijden wel geruimd mocht worden. Uit dankbaarheid voor het legaat heeft de Stichting besloten om het graf te behouden en de verantwoordelijkheid voor de instandhouding ervan over te nemen.
Het tweede nalatenschap is afkomstig van mevrouw De Jong-Tolsma. Het gaat hierbij om een bedrag van € 165.000. Conform de wens van de nabestaanden is een deel van dit geld meteen gebruikt voor een specifiek project, in dit geval de restauratie van de Sint Annakerk van Hantumhuizen, die maart 2015 werd afgerond. Het resterende deel wordt toegevoegd aan het instandhoudingsfonds.
Het leeuwendeel van de nalatenschappen die de Stichting ontvangt, gaat sinds enkele jaren naar het instandhoudingsfonds dat nodig is voor de financiering van het eigen aandeel van het onderhoud. Zoals eerder al is gemeld is de Rijkssubsidie verminderd en moet de Stichting een steeds groter aandeel van het onderhoud zelf betalen. Dat wil de Stichting bij voorkeur doen vanuit het rendement van het eigen vermogen. Dat betekent dat er bij de huidige rentestand een fonds nodig is van ongeveer € 20 miljoen.
De Stichting Alde Fryske Tsjerken is eigenaar van 45 kerken in Fryslân. De Stichting beheert en onderhoudt die kerken en geeft ze een nieuwe bestemming, in samenwerking met de vrijwilligers van de Plaatselijke Commissies. De kerken worden steeds intensiever gebruikt voor verschillende activiteiten, onder meer op het gebied van bezinning en cultuur.