Lekker eten voor reis World Servants

Ternaard - Na afloop van de dienst met optreden van ‘De Kleine Kracht’ en ‘De Notenkrakers’ uit Dokkum kon men aanschuiven voor een stamppotbuffet in Dorpshuis Tunawerth waarbij de opbrengst bestemd was voor World Servants Dokkum. Renske Riemersma en Rebecca van der Berg, beiden woonachtig in Ternaard, gaan voor WS op werkvakantie. Om deze reis naar Sierra Leone en Bolivia mogelijk te maken hielden zij een stamppotbuffet. Voor een klein bedrag aten 70 personen mee en genoten ze van snert, boerenkool, zuurkool en hutspot. Deze avond bracht ongeveer 400 euro op aangevuld met 500 euro van de diaconie van PKN Gemeente Ternaard, vanwege collectes tijdens de kerstnachtdienst en de ouderen- en alleengaandenmiddag. Een mooie opbrengst voor deze dames. Ze zijn er met deze 900 euro nog niet daarom worden er nog een verschillende activiteiten gehouden onder andere een violenactie.