Solisten strijden om prijzen in Dokkum

DOKKUM Zaterdag werd in Dokkum een solistenconcours gehouden, welke was georganiseerd door de muziekfederaties Oost- en Westdongeradeel en Ferwerderadeel.

Vorig jaar werd dit concours voor de eerste maal gezamenlijk gehouden. Toen in het kader van LF2018. Omdat dit goed was bevallen, werden dit jaar opnieuw de handen ineen geslagen. De locatie is echter nieuw. Want waar beter dan in een muziekschool voel je je als muzikant thuis, Daarnaast is dit een mooi centraal gelegen locatie, waarbij alle faciliteiten al op de plek zelf aanwezig zijn.

Het concours werd geopend door Freerk de Boer, voorzitter van Dongeradeel Oost, Hij wenste de deelnemers en de jury veel succes. De beoordeling van de solisten was dit jaar in handen van Andries Kramer en Arend Gerds. Het was voor hen een lange zit, want de start was om tien uur, terwijl de prijsuitreiking pas na zes uur plaats vond.

Er waren 5 bekers te winnen, in de categorieën A- junioren ( t/m 13 jaar), junioren ( 14, 15 en 16 jaar), senioren, junioren groepen en senioren groepen,

Bij de A-junioren ging de winst naar Jisse Kuipers. Bij de junioren was de prijs voor Roas Kuipers. De prijs voor beste solist (met lof van de jury) ging naar Bert de Ruiter met het stuk Lyric Suite. Hij werd begeleid door Mevrouw Van Halderen op de piano. Het bleek, dat deze combinatie ditzelfde stuk in 1985 ook al eens samen tot een goed einde had weten te brengen!

Bij de Junioren Groepen ging de winst naar Tjitske Kramer en Silke vd Veen. De prijs voor beste groep bij de Senioren was voor Sjoukje, Rianne, Antsje, Bert en Teake. Ook zij met lof van de jury,

Na afloop was het aan de voorzitter van Dongeradeel West, Dirk Bergema, om iedereen die had bijgedragen aan het goede verloop van de dag te bedanken, met name de pianisten Atie van Halderen-Brouwer, Joop de Jong en Johan Siemensma, de beide jury-leden en de presentatrices Anke Hoekstra en Sonja Hoekstra. Ook dank was er voor de beheerder van het gebouw, Johannes Bethlehem. Zowel tijdens het openingswoord als bij het slotwoord werd stil gestaan bij het verdrietige overlijden van Cor Hoekstra. Cor was niet alleen muziekdocent, maar ook dirigent van meerdere korpsen in Dokkum en omgeving.