Miedloane DeWestereen wordt in spits afgesloten

De Westereen - De Miedloane in de Westereen wordt tijdens de spitsuren afgelosten. De gemeente Dantumadiel komt hiermee tegemoet aan de wens van omwonenden, die last hebben van de toegenomen drukte op deze weg.

Het gaat met name om woon-werk verkeer, dat de weg als sluiproute van en naar Dokkum gebruikt sinds de komst van de Sintrale As. Voor het verkeer vanuit De Westereen en achterliggende dorpen is het de bedoeling dat zij gebruik maken van de aansluiting De Westereen op de as. Een deel van het woon- werkverkeer van en naar Dokkum gebruikt echter via de Miedloane de oprit bij de Dwarsloane op de Sintrale As. Hierdoor rijdt er veel meer verkeer over de Miedloane.

Om het sluipverkeer te weren wordt een spitsafsluiting ingesteld. Het landbouwverkeer en fietsverkeer kan te allen tijde gebruik blijven maken van de weg.

Proef

Het gaat in eerste instantie om een proef. De spitsafsluiting zal bij eventuele ongewenste effecten bijgestuurd worden. De gemeente wil met deze maatregel de veiligheid op de weg verbeteren en overlast, hinder en schade door het verkeer beperken.

Tegen het besluit kan bezwaar worden gemaakt bij het college van B en W van de gemeente Dantumadiel, dit kan leiden tot een heroverweging van het besluit. Bezwaren dienen binnen zes weken na 13 februari te worden ingediend.