Boeren helpen weidevogels met plasdras

Buitenpost - Om weidevogels zoals grutto’s, kieviten, scholeksters, tureluurs en watervogels meer voedsel te geven en ervoor te zorgen dat ze rustig kunnen broeden, zetten 40 boeren van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden in Noordoost-Fryslân hun plasdrasgebieden deze week onder water.

Daarbij stellen ze het maaien uit totdat aanwezige kuikens kunnen uitvliegen. Met een zogenoemde plasdraspomp wordt water uit de sloten op het weiland gepompt waarmee het land 5-15 cm onder water komt te staan: plasdrasgebieden. Hierdoor ontstaat een losse bodem waar weidevogels makkelijker hun voedsel zoals insecten, larven en wormen uit kunnen halen.

Om meer vogels naar deze gebieden te trekken, hebben de boeren de afgelopen tijd ook het overtollige riet verwijderd zodat er meer openheid ontstaat en het veiliger voor de vogels is.

Deze plasdrasmethode wordt uitgevoerd in samenwerking met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Dit is een vereniging waarvan het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren aan agrarisch natuurbeheer doen. De vereniging zet zich onder andere in voor 3.000 hectare weidevogelbeheer. De vereniging streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.