UWV: Tijdelijk meer WW-uitkeringen door aflopende jaarcontracten en seizoenswerkloosheid

REGIO - Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in januari toe. Evenals in voorgaande jaren zorgen seizoenswerkloosheid en aflopende jaarcontracten voor een tijdelijke toename van de instroom in de WW.

Werkgevers blijven kampen met personeelstekorten. Daarom organiseert UWV op 13 maart een Netwerkplein waar werkzoekenden en werkgevers elkaar kunnen ontmoeten.

Seizoenspiek in WW-uitkeringen
Eind januari telde Friesland 11.738 WW-uitkeringen. Dat is 3,5% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in januari toe met 1.141 uitkeringen (+10,8%). Een toename van de WW in januari is gebruikelijk vanwege het aflopen van jaarcontracten en het wegvallen van seizoenswerkgelegenheid in uitzendbureaus en sectoren als bouw, landbouw en vervoer & opslag. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 18% (-2.570) minder WW-uitkeringen. Hiermee zet de dalende trend in de WW-ontwikkeling door die drie jaar geleden werd ingezet, al neemt het tempo van daling wel af. Door de aanhoudende economische groei verliezen minder mensen hun baan. WW’ers profiteren van de toegenomen kansen op de arbeidsmarkt en vinden vaker werk.

Netwerkplein in Schouwburg De Harmonie
Op 13 maart organiseert UWV een Netwerkplein in Schouwburg De Harmonie in Leeuwarden. Het Netwerkplein is de plaats waar werk en scholing samenkomen. Een plek waar werkzoekenden op zoek gaan naar werk en zich kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt, beroepen en scholing. Werkzoekenden worden in de gelegenheid gesteld om in korte gesprekken zichzelf te presenteren aan en kennis te maken met de aanwezige uitzendbureaus en werkgevers. Deze presentatie kan een aanleiding zijn om een vervolgafspraak te maken voor een intakegesprek of voor een nadere kennismaking. Daarnaast kunnen werkzoekenden zich oriënteren op scholing, beroepen en de arbeidsmarkt door in gesprek te gaan met de aanwezige scholingspartners en adviseurs van UWV. Ook kunnen ze een voorlichting bezoeken over Leren & Werken.

In januari toename WW in heel Nederland
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind januari uit op 279.084. Dat is 3,1% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 262.749. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk toe met 6,2% (+16.335). Een jaar eerder telde Nederland nog 334.834 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 16,7% (-55.750).

Regionale verschillen

  • In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in januari toe. Ook de afname van WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar deed zich overal in het Noorden voor. 
    UWV verstrekte eind januari in de provincie Groningen 9.949 WW-uitkeringen; 11% meer dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind januari 18% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in januari toe met 12,2% naar 8.253. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 19,9%.