Burgemeester Ameland wil geen eerste kievitsei

BALLUM - Burgemeester Gerard van Klaveren blijft bij zijn standpunt dat hij geen eerste kievitsei in ontvangst neemt, ook niet symbolisch in de vorm van een foto van het nestje, zoals op Ameland de laatste jaren gebruikelijk is. In 2015 was hij de eerste burgemeester van Friesland (van de gemeente Weststellingwerf) die brak met de traditie rond het eerste kievitsei. Sinds 2016 eert Ameland het eerste ei in het veld. Er wordt een foto van het nest gemaakt en de registratie wordt naar de Bond van Friese Vogelwachten gestuurd. Op het gemeentehuis wordt de vinder volgens goed gebruik ontvangen door de burgervader en krijgt hij of zij een oorkonde en vindersloon. Ook aan die aangepaste traditie waarbij geen ei het nest verlaat en er wel nazorg wordt gepleegd, wil Van Klaveren niet meewerken. De twee wethouders Theo Faber en Ellen Bruins-Slot volgen hem daarin.

Bij de vogelwachters ontstond commotie toen er een brief uit Ballum kwam waarin gemeld werd dat er vanuit het gemeentehuis niet werd meegewerkt aan een ceremonie rondom het eerste eitje. Dat bleek wat te kort door de bocht, want vandaag praten de collegeleden nogmaals over medewerking aan een symbolische in ontvangst nemen van het eerste kievitsei van Ameland. Als het college besluit daaraan toch mee te werken, dan zal wethouder Bruins-Slot zich daar mee bemoeien. Zij heeft natuur en landbouw in haar portefeuille.