Verkiezingsborden worden spoedborden

DAMWALD - Met gezwinde spoed zal burgemeester Klaas Agricola verkiezingsborden in alle dorpen laten plaatsen. Tot ook zijn verbazing ontbreken deze tot nu toe voor de verkiezing voor de Provinciale Staten.

De kwestie werd aanhangig gemaakt door Johan Wijbenga (Sociaal Links). De politicus kreeg argwaan, nadat een ambtenaar hem vertelde dat de borden uitsluitend worden gebruikt bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en voor de gemeenteraad. Hierover zou de raad in het schiere verleden een besluit hebben genomen. Per motie wilde hij nu afdwingen dat er niet langer uitzonderingen worden gecreëerd.

Niks

Ook Agricola ontving het seintje vanuit de ambtelijke organisatie dat de huidige praktijk stoelt op een aloud raadsbesluit. “Jow my dit beslút dan op papier haw ik frege, mar der komt niks boppen tafel”, zo vertrouwde hij dinsdag de raad toe. Agricola beloofde in allerijl actie te ondernemen en de borden per dorp ook ter beschikking te laten stellen voor de verkiezing voor waterschapsbesturen. “Misschien ziet het college hierin kansen om te laten zien wat ze kan”, gaf Tom Bakker (SGP) als voorzet, nadat Wijbenga zei te verwachten dat de borden er nog deze week staan. Omdat Agricola beloofde direct na de nacht de opdracht te verstrekken, behoefde de motie niet in stemming te komen.