VVD bezoekt boeren in Holwerd

HOLWERD - Melkveehouderij Antonides kreeg donderdag aan de Ternaarderweg bij Holwerd de VVD op bezoek. In dit werkbezoek onder de gasten onder meer Europarlementariër Jan Huitema, Tweede Kamerlid Aukje de Vries, een delegatie namens Provinciale Staten en collega boeren uit de omgeving. Frans Antonides zorgde voor een rondleiding in het melkveebedrijf met ook nog een mestvergister en sprak zijn zorgen uit over de toekomst daarvan. Duidelijk werd gemaakt dat melkveehouders beperkt worden in hun bedrijfsvoering vanwege de fosfaatrechten, ver gaande veranderingen in het mestbeleid, de uitrijd periode voor vaste mest en drijfmest, dat de politiek zich teveel laat leiden door sentimenten van ‘het grote publiek’, dat belangenorganisaties daar maar geen vat op krijgen en dat veel praktische zaken worden tegengehouden door regelgeving. De regels voor boeren stroken lang niet altijd en overal met de praktijk, was een belangrijke constatering en Jan Huitema was het als vertegenwoordiger van deze sector in Brussel en zelf veehouder in Makkinga in grote lijnen mee eens.

Meer over het bedrijfsbezoek in onze krant van dinsdag 5 maart.