Levend Water Bijbelcollege

Dokkum - In maart start het derde deel van het Levend Water Bijbelcollege in Dokkum.

Br. Dick Wolbers, voorganger van de baptistengemeente Maranatha uit Franeker zal op 14 en 28 maart een lezing verzorgen waar we verder zullen ingaan op het hoofdthema “ De invasie van een andere geest, misleidingen in de gemeente van Jezus Christus”

Wolbers zegt daar het volgende over: Het valt niet te ontkennen dat we in een tijd leven van grote verwarring. Binnen de christenheid en de evangelische beweging hebben we te maken met allerlei leringen en stromingen. Naast de invloeden vanuit de samenleving krijgen kerken en gemeenten te maken met een veelvoud van leringen die de waarheid aantasten. Ernstige waarschuwingen tegen de dwalingen van deze tijd worden zowel door de Here Jezus zelf, maar ook door de apostelen benoemd. De Heilige Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijd sommigen (leraren) zullen afvallen van het geloof, en zich bezig zullen houden met verleidende geesten.

Dit te herkennen, vereist kennis van de Bijbel en een Bijbelgetrouwe uitleg. Alleen hierdoor leren we onderscheiden wat wel en wat niet van God is.

14 maart “De valse leringen, hoe te herkennen”

28 maart “Het geestelijk verval, wat zijn de kenmerken”

Het Levend Water Bijbelcollege wordt gehouden in het gebouw van vergadering van gelovigen Rehoboth. Hantummerweg 38 in Dokkum. De avonden starten om 20.00 uur na afloop is er koffie/thee. Er is een boekentafel van de Chr. Boek & Kadowinkel Levend Water.