Kinderen in actie voor veilige schoolomgeving

Hantumhuizen - Maandag kregen de kinderen van CBS De FjouwerHoeke verkeersles van VVN. Ze kregen onder andere les in oversteken, dodehoek les en remwegdemo. Dit alles om de verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren.

Al jaren wordt er over de verkeersveiligheid rondom de CBS De FjouwerHoeke gesproken, de buurt van de Fennewei nabij de CBS de FjouwerHoeke wil de snelheid in de bestaande 60 km zone verlagen naar 30 km. Naar hun mening komt dit de verkeersveiligheid ten goede. De problematiek wordt nu door gemeente Noardeast-Fryslân opgepakt. Voor 50.000 euro worden er verkeersaanpassingen gedaan, zo wordt het gebied voor de school 30km zone, krijgt de afslag voor de school een andere kleur wegdek, worden de parkeerstroken voor de school aangepakt en komen er op de Fennewei snelheidsbeperkende maatregelen in de 60 km zone.

Veiligheid en opletten in het verkeer rondom de school geld voor iedereen; ‘doorgaande verkeer, aanwonenden en zeker ook ouders en kinderen’ aldus directeur Michelle van der Sluis van De FjouwerHoeke. Deze dag is speciaal voor de kinderen om hen beter kennis te laten maken met de verschillende verkeerssituaties. Veel kinderen komen op de fiets en moeten in sommige gevallen twee doorgaande wegen oversteken of ze fietsen gemengd met andere weggebruikers op de openbare weg. ‘Ook van de ouders wordt wat gevraagd zij hebben ook een groot aandeel in de verkeerssituatie rondom de school, halen en brengen met de auto wordt veel gedaan vooral in de koude regenachtige dagen’ aldus Michelle van der Sluis.

Verkeersles

Maandag werd er daarom aandacht besteed aan verschillende verkeersituaties waar de kinderen mee te maken kunnen krijgen, samen met VVN is er een ochtendprogramma samengesteld waarbij de kinderen kennis maakten met de remweg van een auto, veilig oversteken en wat houdt de dode hoek nu eigenlijk in. De kinderen van de FjouwerHoeke en vonden deze ochtend leerzaam en samen met het team van de FjouwerHoeke, ouders en omwonenden zien zij de verkeerswijzigingen tegemoet.