Marrum roept mestvergisters een halt toe

MARRUM - Marrumer actiecomité No Shit, dorpsbelang en Stichting Duurzaam Marrum willen de kans op verdere uitbreiding met mestvergisting op twee locaties aan de rand van het dorp een halt toeproepen. Dorpsgenoten werden woensdagavond bijgepraat over de stand van zaken en juridische vervolgstappen.

Op woensdag 27 maart behandelt de rechtbank in Groningen het beroep van omwonenden tegen de beslissing van de provincie om de vergunning voor een co-vergistingsinstallatie aan de Botniaweg niet in te trekken. Het gaat om de locatie waar energieleverancier Engie samen met eigenaar Klaas Nijboer uit Metslawier in 2017 plannen maakte voor een biovergister. Engie trok de stekker er uit, toen bleek dat het dorp er op tegen was en geen medewerking kreeg van grondeigenaren voor aanleg van een gasleiding en grondaankoop. Omwonenden en stichting Duurzaam Marrum willen nu zekerheid dat er in de toekomst geen biovergister komt op deze locatie komt en de vergunning daarvoor wordt ingetrokken.

Nathal Prins-Hoogsteen maakte als voorzitter van Stichting Duurzaam Marrum duidelijk dat het voelt als het zwaard van Damocles boven het hoofd van Marrumers, zolang de vergunning niet is ingetrokken. Het gaat dan om een vergunning uit 2011 voor de verwerking van 50.000 ton mest en 50.000 ton co-producten per jaar. De overheid verleende medewerking aan het plan om Nijboer mogelijkheden te geven om zijn activiteiten in zijn mechanisatiebedrijf uit te breiden. Marrumers vrezen permanente overlast van stank en vrachtverkeer, werd nog een keer duidelijk tijdens de informatiebijeenkomst. Een grootschalige afvalverwerker in het buitengebied, dichtbij de Waddenkust en de voedingsmiddelenindustrie in Hallum mag gewoon niet, vinden de Marrumers. Zij wijzen er op dat de provincie een vergunning mag intrekken als er drie jaar lang geen gebruik van is gemaakt, maar hier wil Gedeputeerde Staten vooralsnog nog steeds niets van weten. Stichting Duurzaam Marrum weigert om er vanuit te gaan ‘dat het allemaal wel meevalt’ en dat het ‘zo’n vaart niet zal lopen dat er weer een nieuwe ondernemer instapt op die locatie’. ,,Wij gaan er vol voor om de vergunning van tafel te krijgen’’, aldus voorzitter Nathal Prins-Hoogsteen.

Marrum wil tegelijk ook mogelijke uitbreiding van de mestvergister aan de Nieuweweg tegenhouden. Voor de daarvoor in 2016 gewijzigde plannen voor die mestvergister is volgens de Marrumers destijds door de gemeente Ferwerderadiel geen nieuwe omgevingsvergunning verleend. De onafhankelijke adviescommissie voor bezwaarschriften gaf in december 2018 ook aan dat die procedure bij de gemeente niet deugde. De commissie heeft daarom aan burgemeester en wethouders van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân geadviseerd om de bezwaren van Marrumers gegrond te verklaren.

Inmiddels draait de mestvergisting aan de Nieuweweg wel en het lijkt de Marrumer tegenstanders ook niet waarschijnlijk dat die mestvergister weer moet worden afgebroken, maar zij hopen wel dat de gemeente besluit dat er in de toekomst geen uitbreiding komt.

Aan de Nieuweweg verwacht Host uit Enschede jaarlijks ruim 35.000 ton mest te verwerken tot zo'n 2,2 miljoen kuub groen gas met aardgaskwaliteit. Dit gas is volgens de ondernemer goed voor het gasverbruik van bijna 1500 huishoudens. De mest en restproducten worden dagelijks met vrachtauto’s aan- en afgevoerd. ,,De impact is groot op de omgeving. Vrachtwagens rijden op en aan voor de aan- en afvoer. De Nieuweweg is daar niet op ingericht en dat zorgt voor gevaarlijke situaties, zeker ook omdat schoolkinderen daar langs moeten op de fiets’’, aldus Nathal Prins-Hoogsteen en zij is blij dat Stichting Duurzaam Marrum binnenkort met de verantwoordelijk wethouder in gesprek kan om ook de gemeente daar van te overtuigen.