Bingo in plaats van school op stakingsdag

DOKKUM Op de nationale stakingsdag in het onderwijs hoefden kinderen van diverse scholen in Noordoost-Friesland vrijdag niet naar school omdat de leraren demonstreerden in Den Haag. In plaats daarvan gingen ze andere dingen doen, zoals bingoën met de bewoners van verpleeghuis De Waadwente in Dokkum.

Scholen in de regio die dicht bleven zijn: CBS De Regenboog, CBS Eben Haezer, Burgerschool, School voor Speciaal Basisonderwijs De Twine (alle Dokkum), De Tsjelke (Holwerd), CBS De Springplanke (Engwierum), CBS De Wegwijzer (Kollumerpomp), OBS Prof. Casimir (Kollum), CBS Op de Hoogte (Burum), ibs 't Pompeblêd (De Westereen), CBS De Frissel (Feanwâlden), It Twaspan (Twijzelerheide), It Iepen Stee (Jistrum), De Balkwar (Kootstertille), OBS Hollum,

Morgen (zaterdag) is er weer een activiteit in de Waadwente. In het kader van NL-Doet worden op de tweede etage bloemetjes geplant, is er bingo en worden pannenkoeken gebakken en opgegeten.