Cursus over dieren in de lente

OUDEMIRDUM

Bezoekerscentrum Mar en Klif en natuurkenner Ep van Hijum organiseren een cursus over de flora en fauna van het Nationaal Landschap.

De cursus is geschikt voor zowel kenner als leek, gaat over dieren in de lente en vindt plaats op donderdag 19 april in Bezoekerscentrum Mar en Klif. De kosten zijn € 5,= per persoon inclusief koffie/thee.

Tijdens de cursusavond komen veel soorten uit het planten- en dierenrijk aan bod. De focus ligt op vogels, vlinders en libellen. Cursisten worden op een lichtvoetige manier meegenomen door de natuur. Kennis vergaren is belangrijk maar dat is zeker niet het enige. Veel belangrijker is de verwondering over alles wat groeit en leeft. Verwondering en kennis zijn de basiselementen voor bewustwording en bescherming van de natuur. Eigen inbreng is welkom en waardevol, want met elkaar bepalen de deelnemers wat er de volgende cursusavond aan bod moet komen. Ook is er tijdens elke cursusavond alle gelegenheid om vragen te stellen en om meegebrachte foto’s uit de natuur te determineren.

Wie mee wil doen kan zich opgeven via www.marenklif.nl Inloop is vanaf 19:30 uur, de cursus start om 20.00 uur en duurt tot omstreeks 22.00 uur. Er volgen nog een aantal excursies om de opgedane kennis in praktijk te brengen en uit te bouwen.