Tweetalige Passion respect- en stijlvol uitgevoerd met levensles

Feanwâlden

Dankzij een toevallig perfecte timing is de uitvoering van Passion in Feanwâlden zondagavond uitermate goed geslaagd. Het milde en droge weer trok ruim tweeduizend toeschouwers naar de uitvoering die deels rond de vijver van de Einekoai en gedeeltelijk bij De Schierstins en op De Koemarkt gestalte kreeg.

De toon werd rond kwart over zes meteen gezet met het verzoek aan het publiek niet te roken, niet te telefoneren en het applaus te bewaren voor de slotact. Het uitstel met een klein kwartiertje had alles te maken met de aanhoudende stroom publiek tussen vooral kwart voor zes en kwart over zes. “Wilt u een beetje inschuiven?” zegt als verzoek alles over de grote belangstelling. “Wat binne se hjir streng”, zo luidde een enkele reactie op het verzoek. De dwingende afspraken met het publiek resulteerden gelukkigerwijs in respect voor de organisatie en voor de spelersgroep. Daarmee was het fundament direct stevig gelegd voor een devote benadering van het lijdensverhaal van Jezus. Zonder devotie zou dit verhaal niet de diepte hebben gekregen die het in de kern in zich draagt.
Stijlvol
Met de zon op een bepaalde moment in de rug en de halve maan aan de overkant door de wolken schijnend, kreeg het verhaal met ook veelvuldig spiegelingen in het rustige water een dimensie extra. De serene sfeer kwam de vertolking van het verhaal ten goede. Adembenemend volgde het publiek de verrichtingen van bijvoorbeeld de Fries pratende Petrus die het vissen staakte. De behulpzame houding van de Nederlandstalige Jezus kwam meteen aan het licht toen de vissers aanmeerden en hij het touw binnenhaalde. Bij de liederen werd er soms even te hard aangezet in de beginperiode, maar gelukkig kwam de warmte en passie in de stemmen al redelijk snel naar voren. Met een rustige tred en ingetogen en dus stijlvol trok het team met het zware kruis op de schouders naar De Schierstins. Onderweg werd het publiek door kinderen op een eveneens respectvolle benadering herinnerd aan de wonderen van Jezus zoals het veranderen van water in wijn en het genezen van een verlamde. Het was bewonderenswaardig te zien hoe rolvast zij bleven.
Gemeenschappelijk
Door de grote toestroom liet de act bij De Schierstins nogal eventjes op zich wachten. De gevangenneming van Jezus op een podium achter het markante gebouw zal niet door iedereen zijn gezien, maar de teksten waren goed verstaanbaar. Het publiek kreeg een herkansing op De Koemarkt waar een groter en verlicht discopodium bijdroeg aan het creȅren van een meer gemeenschappelijke sfeer. Hier kwam ook de relatie moeder-zoon oftewel tussen Maria en Jezus bij het definitieve afscheid goed uit de verf met een blijvend devote sfeer rond de verzuchting: ik moet hem laten gaan. De enige lichtvoetigheid werd gezocht in Barabbas die aan een kruisiging ontkwam en kortdurend in zijn vuistje lachend de tijd nam voor het draaien van een shaggie: een zware die hij achter de rug van Jezus oprookte. Met een tikkeltje woudse humor sloot de spelersploeg met kinderen de slotact al dansend en zingend harmonieus af met een onversneden moraal: denk niet zwart, denk niet wit, denk zwart-wit. 


Auteur

Jelle Raap