Vogelringstation Schiermonnikoog kan al bijna dertig jaar rekenen op brede steun

SCHIERMONNIKOOG

Al sinds 1991 worden door de vrijwilligers van stichting Vogelringstation Schiermonnikoog zangvogels geringd in het terrein rondom het veldlaboratorium het Groene Glop van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Dankzij het ringonderzoek is duidelijk geworden dat veel vogels verre trektochten maken. Behalve geschikte broedgebieden hebben trekvogels onderweg rustige en voedselrijke pleisterplaatsen nodig. Dankzij het ringwerk is nu van veel soorten duidelijk wat de trekroutes zijn en kan men de pleisterplaatsen op die routes beschermen. De resultaten van het ringproject kunnen naast een wetenschappelijke toepassing ook bruikbaar zijn bij het beheer van het Nationaal Park Schiermonnikoog. De laatste jaren verzamelt het VRS ook teken van de vogels die worden gevangen op verzoek van bijv. de landbouwuniversiteit Wageningen om meer inzicht te krijgen in verschijnselen als de ziekte van Lyme.

Er wordt in de tijd van de vogeltrek op een zo’n constant mogelijke wijze gevangen met behulp van mistnetten. Deze staan al jaren in een vaste opstelling en er wordt geringd op vaste tijden zolang het licht is. Ook wordt er geprobeerd de terreinomstandigheden zo constant mogelijk te houden.

Dat betekent dat er regelmatig wordt gesnoeid en gemaaid. Natuurmonumenten en het Wetterskip staan zo nodig bij als het gaat om gereedschap of een voorraad zand om hier en daar de paden weer begaanbaar te maken en er zijn twee agrarische bedrijven, Florida en de Duinhoeve, die financieel bijdragen of in mankracht en materieel.

De kosten voor de netten en ringen en andere materialen worden opgebracht door de leden.

In de loop van de jaren zijn er een aantal bedrijven geweest op het eiland en daar buiten die de activiteiten belangrijk genoeg vinden om het werk structureel financieel te ondersteunen of in materialen.

Maandag kreeg het Vogelringstation Schiermonnikoog een motormaaimachine aangeboden door bouwbedrijf Romke Dijkstra. Voor het kort houden van het gras op de ringbanen is zo’n maaier onmisbaar.

Als het VRS kleine dingen nodig heeft, zoals paaltjes, mantelpijpen voor de ringstokken, een plankje o.i.d. klopt het VRS eigenlijk nooit vergeefs aan bij bouwbedrijf Dijkstra of installatiebedrijf Vlasma.

Andere bedrijven die het VRS middels een financiele bijdrage ondersteunen zijn: Hotel v.d. Werff, boekhandel Kolstein, de Schiermonnikoger Vishandel, de Halte groep, Soepboer fietsenverhuur, Spar Brunekreef en de Duinhoeve.

In de periode van augustus tot en met oktober organiseert het VRS excursies (tweemaal per week, op woensdagmiddag en zondagmiddag). Excursies zijn te boeken bij het Bezoekerscentrum.

Ook de leerlingen van de Inspecteur Boelensschool, de nevenvestiging van het Dockinga College op Schiermonnikoog, bezoeken met enige regelmaat de ringbaan in het kader van sommige lessen.

De inspecteur Boelensschool is dan ook een trouwe sponsor en dit geldt ook voor de Natuur-en Vogelwacht Schiermonnikoog.

Meer informatie over het ringwerk en de resultaten zijn te vinden op www.vogelringschier.nl.