Record SamenLoop voor Hoop Ameland

HOLLUM

SamenLoop voor Hoop Ameland heeft een recordbedrag opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het resultaat van alle sponsoracties is 62.000 euro, na aftrek van wat kosten gaat er 58.500 euro naar het Kankerfonds. Ameland organiseerde op 7 en 8 in juli een SamenLoop voor Hoop, een wandelestafette en tevens sponsorloop voor het KWF in de duinen bij Sier aan Zee, vlakbij de vuurtoren. Met sponsorlopen en diverse acties is afgelopen maanden geld verdiend en afgelopen weekend was de slotmanifestatie met een 24-uurs wandelestafette. Daar namen 18 groepen aan deel. De acties die al waren uitgevoerd en die hun geld al hadden opgebracht varieerden van boffe’t bakken, kaarten verkopen, plaatjes draaien tot bingo en koe-schijt-spel. Per deelnemer werd 220 euro opgehaald, ver boven het gemiddelde bij dergelijke acties, dat tussen de 100 tot 150 euro ligt. De SamenLoop voor Hoop Ameland is de eerste SamenLoop op een van de Waddeneilanden.