Waardering voor Marga Waanders

DOKKUM

Bij het officiële afscheid van Marga Waanders als burgemeester van Dongeradeel werd vooral het alom tegenwoordig zijn van haar, in tijden van zowel liefde als leed, meermalen vet onderlijnd.

Als eerste onderstreepte pastor Paul Verheijen namens de RK-parochie ‘Dokkum en omkriten’ haar aanwezigheid bij officiële bijeenkomsten, maar ook in bijvoorbeeld het feestgedruis van de nachtwacht. “Wij zijn hier door Bonifatius met elkaar verbonden”. Hij zei te hopen dat de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslȃn én de nieuwe burgemeester dit stokje van verbinding overneemt. De voorkeur van Waanders voor een wierookrijke omgeving liet hij hierbij niet buiten beschouwing. Ook predikant ds. Herman de Vries onderlijnde als woordvoerder van de PKN-kerk Dokkum, Aalsum en Wetsens de verbindingen die zij aanbracht. Met een verwijzing naar haar voornaam noemde hij haar Moedig, muzikaal en modieus, Altijd en overal aanwezig als een kostbaar geschenk, Respectvol en redelijk, Geestig en geestelijk en Actief met een tomeloze inzet. “We vinden elkaar in Dokkum bij onder meer de Admiraliteitsdagen”.

Poëtisch stelde Akke Brouwer, namens het verbond van dichters, dat de ‘cirkel van contact’ voor haar nu rond is. Ze maakte negen jaar geleden het welkomstgedicht voor de komst van Marga Waanders. “Het was voor mij het laatste en voor jou het eerste”. Nu droeg ze opnieuw een gedicht voor om een periode af te sluiten. “Je was de eerste burgemeester die ons opzocht. Je was er altijd en met heel veel plezier”, zo prees Atze Lubach als voorzitter van de Sint Nicolaascentrale Friesland de levenshouding en kwaliteiten van de scheidende burgemeester. “Wat hebben we een waanzinnig jaar gehad”, zo besloot hij over het voorgaande jaar met de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum. Ook vanuit het boeddhistisch studie- en meditatiecentrum Hantum en vanuit de Fulda-gemeente en haar partners werd de loftrompet over haar gestoken. Enig verschil in de benadering vanuit het Duits was de aanspreektitel die zich feitelijk niet één-op-één laat vertalen: Bürgemeisterin.

Zie verder pagina 8