Demonstreren oké, maar niet in buurt sint

DOKKUM

De partijen reageren daarmee op het voornemen van de actiegroep KOZP (Kick Out Zwarte Piet) om op deze dag naar Dokkum te komen. CDA, FNP en ELP-NEF heten de demonstranten welkom, maar dan wel op een plek ver weg van de intocht.

Het CDA vraagt aan het college van burgemeester en wethouders van Dongeradeel of er al een aanvraag is ingediend. Mocht KOZP toestemming krijgen dan mag alleen worden gedemonstreerd op een locatie ver van het kinderfeest.

„Uit ervaringen van vorig jaar weten we dat een dergelijke demonstratie de openbare orde tijdens het kinderfeest ernstig kan verstoren. Het CDA acht dit zeer onwenselijk. Het recht op demonstreren is een groot goed en ook KOPZ moet van dit grondrecht gebruik kunnen maken. Het kan in de beleving van het CDA echter niet zo zijn dat het kinderfeest jaar op jaar wordt verstoord door ongeregeldheden zoals we dat elders in het land hebben gezien bij landelijke intochten, laatstelijk in Dokkum vorig jaar”, schrijft het CDA.

Fractievoorzitter Fedde Breeuwsma van de FNP meldt in een persbericht: „It liket de FNP fraksje net winsklik dat der tidens de yntocht fan Sinteklaas yn de binnenstêd fan Dokkum demonstrearre wurdt sawol foar as tsjin Swarte Pyt. Foarich jier bin der in protte bern wei bleaun omdat se bang wienen foar geweld. Dat wolle we net wer ha. De kâns is grut as hjir tsjinstanners fan swarte pyt komme der ek foarstanders demonstrearre sille. Der foar is ús binnenstêd te lyts. It rjocht op demonstraasje is fan grut belang mar moat yn ús eagen nea de feiligens fan húshâldingen en bern yn de wei stean. Dokkum hat der in tige geskikt evenemententerrein foar. Efter it polysjeburo. Sa wol foar- as tsjinstanders fan Pyt kin der harren rjocht op demonstraasje útoefenje. De yntocht fan Sinteklaas moat in feest wêze en bliuwe foar jong en âld.”

Zie verder pagina 3