Onze redactie staat voor u klaar

  • Johanna Kommerie Redacteur
  • Koos Molenaar Redacteur
  • Frits Tromp Webredacteur
  • Jessica Koning Webredacteur
  • Monique Westra Webredacteur
  • Henk Albers Redacteur
  • Magda Dullemond Webredacteur
  • Fokke Wester Redacteur
  • Susanne Koetsier Webredacteur

Dichterbij kan niet

Nieuwe Dockumer Courant volgt het nieuws in de plaatsen Aalzum, Aldstjerk, Anjum, Ballum, Blije, Bornwird, Brantgum, Broeksterwald, Burdaard, Buren Fr, Damwoude, Dokkum, Driezum, Ee, Engwierum, Ferwert, Foudgum, Ginnum, Hallum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hegebeintum, Hiaure, Hollum, Holwerd, Jannum, Jislum, Jouswier, Lauwersoog, Lichtaard, Lioessens, Marrum, Metslawier, Moddergat, Morra, Nes Ameland, Nes Gem Dongeradeel, Niawier, Oosternijkerk, Oostrum Fr, Paesens, Raard, Readtsjerk, Reitsum, Rinsumageast, Schiermonnikoog, Sibrandahus, Ternaard, Waaxens Gem Dongeradeel, Walterswald, Wanswert, Wetzens, Wierum.

Redacteur: Koos Molenaar
Telefoon: 06-29013424
E-mail: redactie.kdc@ndcmediagroep.nl

Nieuwe Dockumer Courant is een uitgave van NDC mediagroep
Sixmastraat 15, 8932 PA/Postbus 394, 8901 BD Leeuwarden
www.ndcmediagroep.nl

Tip de redactie

Goede nieuwstip? Laat het de redactie weten!

Vermeld duidelijk uw naam, telefoonnummer of e-mailadres om de redactie de gelegenheid te bieden contact op te nemen voor aanvullende vragen of om de tip te controleren. Wanneer u foto’s meestuurt dient het auteursrecht bij de inzender te berusten. De inzender vrijwaart NDC mediagroep voor claims van rechthebbende indien ten onrechte auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van de rechthebbende worden ingezonden. Foto’s zonder vermelding van de maker/fotograaf worden door NDC mediagroep niet geplaatst.

Adverteren

Adverteren kan zowel online als in print. De prijs van een advertentie hangt af van verschillende factoren zoals het doel van de advertentie, het formaat, positie en frequentie.

Meer informatie over adverteren