Bezorging en adverteren Nieuwe Dockumer Courant

Verspreidgebied Nieuwe Dockumer Courant
Nieuwe Dockumer Courant wordt wekelijks op woensdag verspreid in de plaatsen Aalsum, Aldstjerk, Anjum, Blije, Bornwird, Brantgum, Broeksterwald, Burdaard, Damwoude, Dokkum, Driezum, Ee, Engwierum, Ferwert, Foudgum, Ginnum, Hallum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hegebeintum, Hiaure, Holwerd, Jannum, Jislum, Jouswier, Lichtaard, Lioessens, Marrum, Metslawier, Moddergat, Morra, Nes, Niawier, Oosternijkerk, Oostrum, Paesens, Raard, Readtsjerk, Reitsum, Rinsumageast, Sibrandahus, Ternaard, Waaxens, Walterswald, Wanswert, Wetzens, Wierum.

Afgiftepunten Nieuwe Dockumer Courant – U kunt hier zelf de krant ophalen:
Aalsum Bak, Hantumerwei 59
Aldtsjerk Fietsenwereld Joustra, Van Sminiaweg 4
Ameland  Spar Manje, Strandweg 2 Ballum; Spar Van der Veen, Torenstraat 7 Nes; DIO Drogisterij en Parfumerie, O P Lapstraat 6 Hollum, Primera, Hoofdweg 5 Buren
Anjum Coop Rosier, Buorfinne 1
Burdaard MFC Burdaard, Schoolstraat 12
Damwald Gemeentehuis, Hynsteblom 4; Primera, Conradi-Veenlandstrjitte 34
Dokkum Bibliotheek, Brokmui 62; Gemeentehuis, Koningstraat 13; Jumbo, Hantumerweg 14; Primera, Waagstraat 15; Tankstation Wedzinga, Holwerderweg 32; Videoland, Boterstraat 2
Driezum Bak, Terpwei 1
Ee Bak, Humaldawei 30
Ferwert Gemeentehuis, Hegebeintumerdyk 2, Warenhuis Pijnacker, Hoofdstraat 46
Holwerd Bak, Elba 6
Jislum Hoekstra Jislum, Hikkaarderdyk 21
Jouswier Kaasboerderij De Marlannen, Humaldawei 40
Marrum Coop Faber, Lage Herenweg 42
Schiermonnikoog Spar Brunekreef, Middenstreek 2 
Oosternijkerk Bak, Bollingwier 7
Oostrum Brievenbus NDC,  Tichelwei 33
Westergeest Bak, Wâlddyk 7 

Indien u de papieren krant hebt gemist, kunt u altijd de  digitale uitgave lezen..

Het archief is te vinden op dekrantvantoen

Bezorgklacht melden.
U kunt een klacht indienen als u in een van bovengenoemde plaatsen woont. Woont u in een buitengebied of op een industrieterrein dan is bezorging van de krant niet vanzelfsprekend. U kunt in dat geval een krant meenemen bij een afgiftepunt of de digitale versie lezen. 

Lees hier onze Privacy Statement

Adverteren

De weekbladen bieden met meer dan 40 verschillende titels lokaal nieuws en ontspanning. Voor al onze merken geldt dat we 24 uur per dag relevante content leveren. Op de juiste plek, op het juiste moment en in de vorm die de ontvanger op dat moment kiest: print, online, mobile, out of home of events. Relevantie en bereik maakt onze producten interessant voor adverteerders.

Meer informatie over adverteren

Familieberichten

Rouwadvertenties kunt u eenvoudig en snel doorgeven via
www.familieberichten.nl

E-mail: weekbladen
@familieberichten.nl
Telefoon: 088-8005700

Voor geboorte en jubilea:
info@rubrieks.nl
Tel: 088-800400

Familieberichten.nl