Bezorging en adverteren

Verspreidingsgebied Nieuwe Dockumer Courant
Nieuwe Dockumer Courant wordt wekelijks verspreid in de plaatsen Aalzum, Aldstjerk, Anjum, Ballum, Blije, Bornwird, Brantgum, Broeksterwald, Burdaard, Buren Fr, Damwoude, Dokkum, Driezum, Ee, Engwierum, Ferwert, Foudgum, Ginnum, Hallum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hegebeintum, Hiaure, Hollum, Holwerd, Jannum, Jislum, Jouswier, Lauwersoog, Lichtaard, Lioessens, Marrum, Metslawier, Moddergat, Morra, Nes Ameland, Nes Gem Dongeradeel, Niawier, Oosternijkerk, Oostrum Fr, Paesens, Raard, Readtsjerk, Reitsum, Rinsumageast, Schiermonnikoog, Sibrandahus, Ternaard, Waaxens Gem Dongeradeel, Walterswald, Wanswert, Wetzens, Wierum.

Afgiftepunten Nieuwe Dockumer Courant – U kunt hier zelf de krant ophalen:
Anjum, Coop Rosier, Buorfinne 1
Dokkum, Bibliotheek, Brokmui 62
Dokkum, Videoland, Boterstraat 2
Dokkum, Primera, Waagstraat 15
Dokkum, Gemeente Dongeradeel, Koningstraat 13
Dokkum, Tankstation Wedzinga, Holwerderweg 32
Dokkum, Jumbo, Hantumerweg 14
Ferwert, Warenhuis Pijnacker, Hoofdstraat 46
Ferwert, Gemeente Ferweradiel, Hegebeintumerdyk 2
Holwerd, (bak), Elba 6
Jislum, Hoekstra Jislum, Hikkaarderdyk 21
Lauwersoog, Bungalowpark Laurwersoog, Robbenoort 17
Lauwersoog, Dorpsbelang, Robbengat 4
Marrum, Coop Faber, Lage Herenweg 42
Oosternijkerk, (bak), Bollingwier 7

Indien u de papieren krant hebt gemist, kunt u altijd het  digitale archief raadplegen.

Bezorgklacht melden.
U kunt een klacht indienen als u in een van bovengenoemde plaatsen woont. Woont u in een buitengebied of op een industrieterrein dan is bezorging van de krant niet vanzelfsprekend. U kunt in dat geval een krant meenemen bij een afgiftepunt of de digitale versie lezen. 

Klacht Melden

Via internet kunt u via het onderstaande formulier snel exact doorgeven of vragen wat er aan de hand is. Uw klacht wordt dan meteen geregistreerd.

.

Adverteren

Adverteren kan zowel online als in print. De prijs van een advertentie hangt af van verschillende factoren zoals het doel van de advertentie, het formaat, positie en frequentie.

Meer informatie over adverteren

Familieberichten

Rouwadvertenties, geboorteberichten en jubileumberichten.

Familieberichten kunt u telefonisch of  per e-mail doorgeven:
Telefoon: 088-8005700
E-mail: familieberichtenweekbladen
@ndcmediagroep.nl

Bekijk hier de tarieven en sluitingstijden.

Familieberichten online

Rubrieksadvertenties

Rubrieksadvertenties in de krant kunt u online opgeven.

Online doorgeven