Bezorging en adverteren

Verspreidgebied Nieuwe Dockumer Courant
Nieuwe Dockumer Courant wordt wekelijks op woensdag verspreid in de plaatsen Aalsum, Aldstjerk, Anjum, Ballum, Blije, Bornwird, Brantgum, Broeksterwald, Burdaard, Buren Fr, Damwoude, Dokkum, Driezum, Ee, Engwierum, Ferwert, Foudgum, Ginnum, Hallum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hegebeintum, Hiaure, Hollum, Holwerd, Jannum, Jislum, Jouswier, Lauwersoog, Lichtaard, Lioessens, Marrum, Metslawier, Moddergat, Morra, Nes Ameland, Nes Gem Dongeradeel, Niawier, Oosternijkerk, Oostrum Fr, Paesens, Raard, Readtsjerk, Reitsum, Rinsumageast, Schiermonnikoog, Sibrandahus, Ternaard, Waaxens Gem Dongeradeel, Walterswald, Wanswert, Wetzens, Wierum.

Afgiftepunten Nieuwe Dockumer Courant – U kunt hier zelf de krant ophalen:
Anjum, Coop Rosier, Buorfinne 1
Dokkum, Bibliotheek, Brokmui 62
Dokkum, Videoland, Boterstraat 2
Dokkum, Primera, Waagstraat 15
Dokkum, Gemeente Dongeradeel, Koningstraat 13
Dokkum, Tankstation Wedzinga, Holwerderweg 32
Dokkum, Jumbo, Hantumerweg 14
Ferwert, Warenhuis Pijnacker, Hoofdstraat 46
Ferwert, Gemeente Ferweradiel, Hegebeintumerdyk 2
Holwerd, (bak), Elba 6
Jislum, Hoekstra Jislum, Hikkaarderdyk 21
Lauwersoog, Bungalowpark Laurwersoog, Robbenoort 17
Lauwersoog, Dorpsbelang, Robbengat 4
Marrum, Coop Faber, Lage Herenweg 42
Oosternijkerk, (bak), Bollingwier 7

Indien u de papieren krant hebt gemist, kunt u altijd de  digitale uitgave lezen..

Het archief is te vinden op dekrantvantoen

Adverteren
Wij kunnen helpen de koers te bepalen in het veel omvattende medialandschap, zodat u de kracht kunt ervaren van crossmediaal adverteren. U zult zien dat onze media een bijzonder waardevolle bijdrage leveren aan de effectiviteit van een campagne in de Noordelijke regio. Ga voor meer informatie naar NDC mediagroep

Bezorgklacht melden.
U kunt een klacht indienen als u in een van bovengenoemde plaatsen woont. Woont u in een buitengebied of op een industrieterrein dan is bezorging van de krant niet vanzelfsprekend. U kunt in dat geval een krant meenemen bij een afgiftepunt of de digitale versie lezen. 

Lees hier onze Privacy Statement

Adverteren

De weekbladen bieden met meer dan 40 verschillende titels lokaal nieuws en ontspanning. Voor al onze merken geldt dat we 24 uur per dag relevante content leveren. Op de juiste plek, op het juiste moment en in de vorm die de ontvanger op dat moment kiest: print, online, mobile, out of home of events. Relevantie en bereik maakt onze producten interessant voor adverteerders.

Meer informatie over adverteren

Familieberichten

Rouwadvertenties, geboorteberichten en jubileumberichten.

Familieberichten kunt u telefonisch of  per e-mail doorgeven:
Telefoon: 088-8005700
E-mail: familieberichtenweekbladen
@ndcmediagroep.nl

Bekijk hier de tarieven en sluitingstijden.

Familieberichten online